Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

WOZ en huurverlaging

De WOZ-waarde is, wanneer sprake is van sociale huur, mede een grondslag voor de maximale toelaatbare huurprijs van uw woning of appartement. De huurprijs is dus afhankelijk van de WOZ-waarde van uw sociale huurwoning. Bespaar honderden euro’s op uw huur en maak gratis bezwaar via WOZ Juristen tegen de WOZ-waarde van uw sociale huurwoning.

De lagere WOZ-waarde kunt u mede als argument gebruiken om bij de Huurcommissie een lagere huurprijs te realiseren. Redenen om naar de Huurcommissie te stappen zijn bijvoorbeeld: dat u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, het aantal huurpunten niet kloppen, bijvoorbeeld door een lagere WOZ-waarde en sprake is van achterstallig onderhoud en de WOZ-waarde daardoor ook te hoog is. Wanneer het een huurwoning in de private sector betreft kunt u binnen 6 maanden protesteren om alsnog een huurverlaging te realiseren.

Het is van groot belang te controleren of de WOZ-waarde van uw sociale huurwoning mogelijk te hoog is. Let daarbij op dat binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning of appartement moet worden ingediend. Anders bent u te laat. WOZ Juristen maakt gratis bezwaar voor u. Daarnaast kunnen wij u ook bijstaan bij de Huurcommissie. Informeer naar de voorwaarden.

De WOZ-waarde wordt berekend aan de hand van de vergelijkingsmethode. Andere verkoopcijfers van woningen dan wel appartementen, ook wel referentie-objecten genoemd, zijn grondslag voor die berekening. Vaak wordt niet rekening gehouden met verschillen zoals beter onderhoud en gunstiger ligging van die referentie-objecten met uw woning of appartement. Stel dan ook dat uw woning aan een drukke weg ligt met veel lawaai en vervuiling en het referentie-object niet, dan moet rekening worden gehouden met dat verschil.

WOZ Juristen brengen kosteloos waardedrukkende factoren in beeld zoals slecht onderhoud en slechte isolatie maar brengen ook negatieve liggingsfactoren in kaart zoals een drukke weg, spoorlijn of rumoerige winkelstraat. Stel dat de verhuurder jarenlang geen onderhoud heeft gepleegd en het schilderwerk slecht is maar ook bijvoorbeeld de cv-ketel oud is, dan is de WOZ-waarde van uw woning of appartement te hoog zijn vastgesteld.

Het maken van gratis bezwaar door de huurder tegen de WOZ-waarde via WOZ Juristen loont dan ook. Immers leidt een lagere WOZ-waarde tot minder punten in het puntenstelsel en betekent dus een lagere maximale huurprijs. Op die manier bespaart u honderden euro’s per jaar.

Door verlaging van de WOZ-waarde kan de maximale huurprijs worden verlaagd en leiden tot een lagere huurprijs, maar kan ook zorg dragen dat de maximale huurprijs minder (snel) stijgt. Veel huurders verhuren namelijk woningen/appartementen voor de maximale huurprijs.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

Rekenvoorbeeld lagere huurprijs door bezwaar tegen WOZ-waarde:

Elke € 7.900,- van de WOZ-waarde levert 1 punt op;

Voorbeeld: van een woning van 80 m2 daalt de WOZ-waarde na bezwaar van € 180.000,- naar € 160.000,-. Een waardedaling van € 20.000,-.

Door de waardedaling heeft u een voordeel van € 309,- huur per jaar, namelijk:
• € 20.000/€ 7.900 = 2,53 punten
• € 20.000/100 m2 = 250
• 250/120 =2,08 punten

2,53 punten + 2,08 punten = 4,61 punten

Afgerond op hele punten is dat 5 punten. Gemiddeld is een punt in het puntensysteem € 5,15 waard. In dit voorbeeld gaat de maximale huurprijs met € 25,75 per maand omlaag en per jaar € 309,- op grond van de lagere WOZ-waarde van uw woning of appartement. Gratis bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is zeker de moeite waard.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden