Erfpachtcorrectie Amsterdam niet juist

De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft na 22 jaar uitgesproken dat de erfpachtcorrectie niet langer voldoet.
De uitspraak is een belangrijke doorbraak en heeft gevolgen voor woningeneigenaren in Amsterdam. De WOZ-waarde is immers ook uitgangspunt, naast belastingen, bij de voortdurende en eeuwigdurende erfpacht. Omdat de erfpachtcorrectie verder wordt onderzocht en de uitkomst daarvan pas bekend is, nadat geen bezwaar meer kan worden gemaakt, is het raadzaam alvast bezwaar in te dienen tegen onder andere de erfpachtcorrectie en mogelijk andere waardedrukkende factoren, zodat u in ieder geval zeker weet dat de erfpachtcorrectie ook in uw geval juist wordt toegepast en de WOZ-waarde niet te hoog is.