Eigen verkoopcijfer niet bruikbaar, informatieformulier gemeente niet bruikbaar

De nieuwe eigenaar van de woning heeft teveel betaald voor de woning als gevolg van verborgen gebreken. Het door de gemeente verstrekte informatieformulier is door een leek en niet door een deskundige ingevuld en heeft daardoor minder bewijskracht.
Indien de WOZ-waarde niet klopt, kunt u zich aanmelden bij WOZ Juristen.