Erfpachtcorrectie Amsterdam niet juist

Erfpachtcorrectie Amsterdam niet juist

De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft na 22 jaar uitgesproken dat de erfpachtcorrectie niet langer voldoet.
De uitspraak is een belangrijke doorbraak en heeft gevolgen voor woningeneigenaren in Amsterdam. De WOZ-waarde is immers ook uitgangspunt, naast belastingen, bij de voortdurende en eeuwigdurende erfpacht. Omdat de erfpachtcorrectie verder wordt onderzocht en de uitkomst daarvan pas bekend is, nadat geen bezwaar meer kan worden gemaakt, is het raadzaam alvast bezwaar in te dienen tegen onder andere de erfpachtcorrectie en mogelijk andere waardedrukkende factoren, zodat u in ieder geval zeker weet dat de erfpachtcorrectie ook in uw geval juist wordt toegepast en de WOZ-waarde niet te hoog is.


WOZ-waarde watertoren € 1,-

WOZ-waarde van een watertoren verlaagd is slechts € 1,-.Wanneer uit alles blijkt dat ook de gemeente uitgaat van een waarde van € 1,- is de waarde ook € 1,-. Indien de WOZ-waarde niet klopt, kunt u zich aanmelden bij WOZ Juristen.


Eigen verkoopcijfer niet bruikbaar, informatieformulier gemeente niet bruikbaar

De nieuwe eigenaar van de woning heeft teveel betaald voor de woning als gevolg van verborgen gebreken. Het door de gemeente verstrekte informatieformulier is door een leek en niet door een deskundige ingevuld en heeft daardoor minder bewijskracht.
Indien de WOZ-waarde niet klopt, kunt u zich aanmelden bij WOZ Juristen.


GFT afval afzonderlijk inzamelen

De gemeente moet in principe het gft-afval afzonderlijk inzamelen. Sprake is van een gedeeltelijke schending van de inzamelplicht. Echter heeft dat tot nu toe, jammer genoeg, verder geen consequenties, zoals het betalen van minder afvalstoffenheffing. Wanneer de gemeente wel gescheiden afval inzamelt, heeft de gemeente immers opbrengsten uit verkoop van gescheiden plastic en GFT afval en hoeft u daarom minder afvalstoffenheffing te betalen.


Kies gratis voor een bezwaarschrift op maat

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde. Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

Maak bezwaar