Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Privacy verklaring/beleid

Privacy verklaring/beleid WOZ Juristen

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en dragen zorg voor de naleving van de geldende privacywetgeving. Met dit privacyreglement informeren wij u over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij verzamelen geen informatie van bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen dat echter niet controleren. Mocht u de zienswijze zijn toegedaan dat gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 dan kunt u een e-mail sturen naar info@woz-juristen.nl.

Onze contactgegevens zijn: WOZ Juristen, Postbus 8064, 3009 AB te Rotterdam. E-mail info@woz-juristen.nl.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van onze dienstverlening aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen de volgende zijn:

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

Door ons inschakelde derde partijen (verwerkers)

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners kunnen wij (verwerkers) inschakelen. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Bij verwerkers kunt u denken aan de hostingprovider van de website, en e-mail diensten.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen met gerechtelijke diensten.

Uw rechten

U hebt het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

In het geval wij juridische werkzaamheden voor u hebben verzorgd, bewaren wij uw dossier gedurende een periode van 25 jaar in ons archief. Gegevens met betrekking tot onderricht 3 jaar.

Klachten

Als u een klacht heeft over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u contact met ons opnemen per e-mail.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden