Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Zonnepanelen behoren tot de WOZ-waarde of toch niet?

Zonnepanelen moeten bij de WOZ-waarde worden opgeteld. De rechter heeft dat uitgesproken. De rechter heeft daarbij aangegeven dat de zonnepanelen duurzaam moeten zijn verenigd met de woning en moeten blijven zitten zolang de eigenaar er woont. Er zijn dan ook uitzonderingen mogelijk, namelijk wanneer de zonnepanelen niet duurzaam met de woning zijn verenigd. Voorbeelden daarvan zijn dat de zonnepanelen gemakkelijk los zijn te koppelen en elders kunnen worden geplaatst. De verklaring dat de zonnepanelen met een verhuizing mee kunnen worden genomen is geen reden om ze buiten de waardebepaling te houden.
Ook kan er overigens sprake zijn dat slechts beperkt zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Vraag is of dan sprake is van een waardedrukkende factor. De waardediscussies over zonnepanelen zal dan nog wel even voortduren.

De gemachtigde van belanghebbende heeft desgevraagd ter zitting van het Hof verklaard dat de zonnepanelen naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven zolang als belanghebbende in de onroerende zaak woont. De zonnepanelen moeten daarom als onroerend worden aangemerkt. De (technische) mogelijkheid dat belanghebbende bij verhuizing de zonnepanelen meeneemt, is niet relevant.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde in combinatie met zonnepanelen? Neem dan gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden