Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

WOZ-waarde varkenshouderij

Weg in een weiland.

Wanneer sprake is van een varkenshouderij en van de zogenaamde stoppersregeling gebruik is gemaakt, kan niet gesproken worden van het optimaal aanwenden van een varkenshouderij.

In dat geval is de taxatiewijzer niet langer een bruikbaar hulpmiddel. Aan de hand van verkoopcijfers van andere plattelandswoningen zal de WOZ-waarde van de woning van de voormalig varkenshouder moeten worden vastgesteld.

Het Hof overweegt dan ook het volgende:

4.5.

In dit geval is dus ongewis welke agrarische aanwending mogelijk en realistisch is. De beste koper is daarom degene die een ‘plattelandswoning’ wenst te kopen (zie ook 4.4) en die bij de prijs die hij daarvoor wil betalen zal incalculeren of, en zo ja, op welke wijze zal worden toegestaan dat er enkel wordt gewoond zonder agrarische bedrijfsuitoefening. Gelet op het voorgaande is gebruikmaking van de kengetallen uit de taxatiewijzer niet het aangewezen hulpmiddel om tot de waardevaststelling te komen. Daarom dient de waarde te worden onderbouwd volgens de vergelijkingsmethode, dus met behulp van transactiecijfers van rond de waardepeildatum gerealiseerde verkopen van vrijstaande woningen in het buitengebied.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden