Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

WOZ-beschikking en reikwijdte aansluitplicht Elektriciteitswet

Bij de kleinverbuikersaansluiting voor zuivere teruglevering is het van belang dat er sprake is een zelfstandig WOZ-object. Zuivere teruglevering is bijvoorbeeld aan de orde als het gaat om teruglevering door zonnepanelen. Wat is de rol van de WOZ-beschikking wanneer het de reikwijdte van de aansluitingsplicht op grond van de Elektriciteitswet betreft, zult u zich afvragen? De aansluitplicht houdt in dat de netbeheerder bij elke onroerende zaak een aansluiting moet regelen. Op grond van de WOZ-beschikking ontstaat er dan een weerlegbaar rechtsvermoeden dat er een aansluitplicht is voor de netbeheerder. Wanneer een partij van mening is dat de WOZ-beschikking niet moet worden gevolgd, omdat niet is voldaan aan artikel 16 Wet WOZ, heeft diegene de bewijslast om de onjuiste objectafbakening aan te tonen. De WOZ-beschikking is dan ook niet altijd leidend. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft dat uitgesproken.

In overeenstemming met de conclusie van de advocaat-generaal, stelt het College zich op het standpunt dat aan de WOZ-beschikking een weerlegbaar bewijsvermoeden kan worden ontleend voor de aansluitplicht van netbeheerders. Dat wil zeggen dat de partij die meent dat bij de objectafbakening voor de netaansluiting de WOZ-beschikking niet moet worden gevolgd omdat die niet strookt met artikel 16 van de Wet WOZ, de bewijslast draagt aannemelijk te maken dat het college van burgemeester en wethouders artikel 16 Wet van de WOZ verkeerd heeft toegepast door het object verkeerd af te bakenen.’

Heeft u vragen over objectafbakening en de WOZ-beschikking? Neem contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden