Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Vraagprijs perceel leidend bij ontbreken juiste referentie-objecten

Het Gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat wanneer er geen verkoopcijfers zijn van vergelijkbare woningen dan wel percelen er niet sprake kan zijn van een juiste toepassing van de vergelijkingsmethode. De verschillen tussen een bouwperceel en gebouwde eigendommen is bijvoorbeeld te groot om met toepassing van de vergelijkingsmethode tot een herleiding van de WOZ-waarde van het onbebouwde perceel te kunnen komen. Een dergelijke herleiding noemt het Hof Den Haag zelfs volstrekt arbitrair.
In plaats daarvan heeft het Hof Den Haag uitgemaakt dat in dergelijke gevallen een korting van 30% op de vraagprijs kan worden toegepast. Op die manier is er voldoende rekening gehouden met de kosten van bijvoorbeeld het bouwrijp maken van het perceel en met andere, eventuele, negatieve liggingsfactoren.

Het Hof verwoord voorgaande als volgt:

‘De heffingsambtenaar heeft gesteld en het Hof acht aannemelijk dat er rond de waardepeildata geen verkopen van met het perceel vergelijkbare kavels bouwgrond zijn geweest. De door belanghebbende genoemde verkopen betreffen geen bouwkavels maar onroerende zaken waarvan behalve de grond ook de daarop gelegen gebouwde eigendommen deel uitmaken. De evidente verschillen tussen een bouwkavel en onroerende zaken bestaande uit grond met daarop gelegen gebouwde eigendommen maken een herleiding van de waarde van het perceel uit de bij de verkopen van de laatstgenoemde onroerende zaken behaalde verkoopprijzen volstrekt arbitrair.’

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden