Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Vormen een woning en stuk grond een eenheid?

Wanneer is sprake van een samenstel? Of met andere woorden: vormt een woning een geheel met een stuk grond verderop. Of formeel gesproken is er sprake van een samenstel of niet en op welke wijze dient vervolgens objectafbakening plaats te vinden. De Hoge Raad stond in deze zaak voor de vraag of een woning en een perceel/ een stuk grond even verderop, met daartussen woningen en zijstraten, als een samenstel, dus als een geheel kan worden aangemerkt. De Hoge Raad antwoord daarop ontkennend en geeft aan dat het stuk grond en de woning los van elkaar kunnen worden verkocht. Er wordt dan ook gekeken naar de uiterlijke kenmerken en op grond daarvan wordt geoordeeld of sprake is van een samenstel of niet. De Hoge Raad neemt daarbij alle omstandigheden van het geval en de onderlinge samenhang tussen woning en perceel in aanmerking. Wanneer er dan ook sprake is van bijzondere omstandigheden kan het zeer wel dat wel sprake is van een samenstel.

De Hoge Raad geeft daarover weer:

Het Hof heeft zijn oordeel dat geen sprake is van een samenstel gebaseerd op de uiterlijke kenmerken van beide objecten en de omstandigheid dat zij afzonderlijk van elkaar verkocht kunnen worden. Daarmee heeft het Hof kennelijk verworpen de stelling van belanghebbenden dat het perceel dienstbaar is aan de woning. Aldus gelezen geeft de uitspraak van het Hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De uitspraak is ook niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.’

Heeft u vragen of sprake is van een samenstel in het kader van de Wet WOZ? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden