Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

UMTS mast heeft invloed op de WOZ-waarde

De aanwezigheid van een UMTS mast kan van invloed zijn op de WOZ-waarde. Of dat zo is, hangt af of mogelijke kopers de woning niet kopen of er minder voor betalen. Een UMTS mast kan aan omwonenden schade aan de gezondheid geven. Last hebben van de straling is een reëel probleem. Met een dergelijke factor moet rekening worden gehouden.

In de uitspraak van het Hof staat vermeld:

Het Hof stelt voorop dat het mogelijk is dat van de aanwezigheid van een UMTS-mast in de nabije omgeving van een woning een waardedrukkend effect op die woning uitgaat. Of dat zo is, hangt af van het antwoord op de vraag of potentiële kopers van een zodanige woning zich door de nabije ligging van de UMTS-mast hetzij laten weerhouden van koop, dan wel die ligging als negatieve component in aanmerking nemen bij de prijs die zij bereid zijn voor die woning te betalen.’

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden