Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Uitbreiding varkensstal heeft invloed op de WOZ waarde

De vraag is of een varkensstal een waardedrukkend effect heeft op de WOZ-waarde van een woning.
Naast een woning is namelijk een varkenshouderij gelegen. De varkenshouder besluit om zijn bedrijf uit te breiden en wordt ook door de gemeente toegestaan. Ook wordt aan het voorgaande bekendheid gegeven in de krant. Op grond van het voorgaande is sprake van een te hoge WOZ-waarde. Vergelijkbare woningen hebben namelijk niet hinder van uitbreiding van een varkensstal en is reden om aan te nemen dat de WOZ-waarde van de woning te hoog is vastgesteld. De rechtbank heeft de WOZ-waarde verlaagd.

In de uitspraak merkt de rechtbank dan ook op:

De rechtbank overweegt dat de voorgenomen uitbreiding, indien gerealiseerd, zonder meer diverse vormen van overlast voor de gebruikers van de woning met zich zal brengen en dat eiser aannemelijk heeft gemaakt dat realisering van de uitbreiding nog steeds een reële mogelijkheid is. Voorts overweegt de rechtbank dat bij een verkoop van de woning de verkoper gehouden zal zijn om de koper, voor zover deze zich niet al zelf op de hoogte heeft gesteld van voorgenomen bouw en exploitatie in de omgeving van de woning, op de hoogte te brengen van de situatie. Dit betekent dat de voorgenomen uitbreidingsplannen reeds nu invloed hebben op de waarde van de woning.’

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden