Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Slecht uitzicht door schuur heeft invloed op de WOZ-waarde

Heeft u een slecht uitzicht door een schuur? Dan kan de WOZ-waarde van uw woning te hoog zijn vastgesteld. Voorwaarde is wel dat vergelijkingsobjecten, waar uw woning mee vergeleken wordt, niet een slecht uitzicht door een schuur hebben. Een grote schuur kan verder niet alleen het uitzicht bederven, maar ook voor schaduw zorg dragen. Zeker in geval zoals in deze uitspraak toen het een grote kapschuur betrof. Ook komt in deze uitspraak ter sprake dat asbest een waardedrukkende factor vormt. Kortom mocht u een slecht uitzicht hebben door een grote schuur dan is het zeker de moeite waarde om de WOZ-waarde op juistheid te controleren.

In de uitspraak van het Hof staat vermeld:

De Heffingsambtenaar heeft ter zitting van het Hof niet aannemelijk gemaakt op welke wijze hij met deze kosten bij de waardebepaling rekening heeft gehouden. Achter de woonboerderij is op het belendende perceel een grote kapschuur gelegen, die het vrije uitzicht vanuit de onroerende zaak belemmert. De Heffingsambtenaar heeft gesteld dat bij de referentieobjecten ook schuren achter de woningen zijn gelegen. Ter zitting van het Hof heeft de Heffingsambtenaar niet aannemelijk kunnen maken dat hiervan bij de referentieobjecten eveneens sprake is en dat deze omstandigheid bij de waardering van de onroerende zaak is meegewogen.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden