Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Reversefonds VvE geen onderdeel WOZ-waarde appartement

Het deel van het reseverefonds, dat bedoeld is voor onderhoud van uw appartementencomplex, mag niet bij de WOZ-waarde worden opgeteld. Het Hof Den Haag heeft dat bepaald. De WOZ-waarden van veel appartementen zijn dan ook om die reden te hoog vastgesteld. Volgens het Hof mag alleen het verkoopcijfer worden gebruikt en mag er niets bij op worden geteld. De WOZ-waarde van veel appartementen zijn in belastingjaar 2020 dan ook te hoog vastgesteld.

Het Hof Den Haag heeft daarbij de Hoge Raad geciteerd:

“Indien ter bepaling van de waarde in het economische verkeer van een onroerende zaak wordt gelet op verkoopprijzen van vergelijkbare onroerende zaken, wordt slechts dan een juiste maatstaf aangelegd, indien daarbij de invloed van de aanwezigheid van een dergelijke reserve [een onderhoudsreserve bij de VvE; Hof] steeds wordt uitgeschakeld door met dat gedeelte van de verkoopprijzen dat aan die reserve kan worden toegerekend geen rekening te houden. Immers, het gedeelte van de verkoopprijs dat betrekking heeft op een dergelijke reserve, maakt geen deel uit van de prijs die betaald wordt voor (het recht op) de onroerende zaak zelf.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden