Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Perceel dijkwoning valt onder vrijstelling waterverdegingswerk

Het deel van het perceel van een onroerende zaak dat onder de kernzone van een waterverdedigingswerk valt, is vrijgesteld. De Wet WOZ en verdere regels geven daarvoor de grondslag. Het betreft met name dijken langs rivieren en grote plassen. De WOZ-waarde van een dijkwoning geeft dan ook niet altijd de marktwaarde weer. Wanneer de woning op de kernzone is gebouwd, valt dat deel van het perceel niet onder de vrijstelling.
Het waterschap heeft het beheer over de kernzone en staat vermeld in de Keur en de Legger.

De Hoge Raad heeft overwogen:

Voor zover de klachten betogen dat de waarderingsvrijstelling ook van toepassing is op de naast de onderhavige dijk gelegen zones waarin op grond van de keur van het Waterschap voorschriften en beperkingen gelden ter bescherming van die dijk, falen zij omdat alleen het dijklichaam zelf een waterverdedigingswerk is als bedoeld in voormeld artikel 2, lid 1, aanhef en letter f, van de Uitvoeringsregeling (zie HR 10 november 2017, nr. 17/01579, ECLI:NL:HR:2017:2828, BNB 2018/7).

Heeft u vragen over de WOZ-waarde en valt uw woning onder de vrijstelling omdat sprake is van een waterverdedigingswerk? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden