Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Jurisprudentie

Uitbreiding varkensstal heeft invloed op de WOZ waarde

De vraag is of een varkensstal een waardedrukkend effect heeft op de WOZ-waarde van een woning. Naast een woning is namelijk een varkenshouderij gelegen. De...

Lees meer
Gelijkheidsbeginsel heeft voorrang boven eigen verkoopcijfer

Stel er zijn 18 identieke woningen. Een meerderheid van deze woningen heeft een lagere WOZ-waarde dan de woning in kwestie. Verder is er een eigen...

Lees meer
Eigenaar dijkwoning heeft recht op lagere WOZ-waarde

Wanneer sprake is van een dijkwoning, is er grote kans dat een deel van de grond onder een uitzonderingsbepaling valt en niet bij de waardering...

Lees meer
WOZ-waarde serviceflat vaak te hoog vastgesteld

De WOZ-waarde van een serviceflat dient lager te zijn dan van een reguliere flat. Voor serviceflats moeten namelijk veelal hoge servicekosten worden betaald. De Hoge...

Lees meer
Eigen verkoopcijfer inzake WOZ-waarde geeft meest nauwkeurige indicatie

In deze kwestie was de vraag of een eigen verkoopcijfer, dat 22 maanden verwijderd is van de waardepeildatum, invloed heeft op de WOZ-waarde van een...

Lees meer
Vormen een woning en stuk grond een eenheid?

Wanneer is sprake van een samenstel? Of met andere woorden: vormt een woning een geheel met een stuk grond verderop. Of formeel gesproken is er...

Lees meer
Vraagprijs perceel leidend bij ontbreken juiste referentie-objecten

Het Gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat wanneer er geen verkoopcijfers zijn van vergelijkbare woningen dan wel percelen er niet sprake kan zijn van een...

Lees meer
WOZ-waarde basis voor planschade !?

De WOZ-waarde wordt steeds breder gebruikt. Een voorbeeld hiervan is dat de WOZ-waarde kan worden gebruikt bij de vaststelling van planschade. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft...

Lees meer
Geen rekening gehouden met aardbevingsschade in Groningen

Het gerechtshof Arnhem -Leeuwarden heeft bepaald dat een verschil in de prijs per m3 van referentie-objecten niet laat zien dat genoeg rekening is gehouden met...

Lees meer

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden