Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Jurisprudentie

Bedrijfswoning met te hoge WOZ-waarde

Een bedrijfswoning die niet verbonden is met een bedrijfspand, is als woning niet verkoopbaar en vormt een waardedrukkende factor. Sprake is van een beperking door...

Lees meer
Weg in een weiland.
WOZ-waarde varkenshouderij

Wanneer sprake is van een varkenshouderij en van de zogenaamde stoppersregeling gebruik is gemaakt, kan niet gesproken worden van het optimaal aanwenden van een varkenshouderij....

Lees meer
Hoogspanningsmast leidt tot lagere WOZ-waarde

Een hoogspanningsmast kan invloed hebben op de WOZ-waarde. De hoogspanningsmast die zich direct naast de woning bevindt, heeft invloed op de WOZ-waarde. Wanneer de stroomkabels...

Lees meer
WOZ Juristen - Gratis én snel bezwaar maken tegen de WOZ waarde.
Erfdienstbaarheid: lagere WOZ-waarde

Een erfdienstbaarheid betekent dat u op een deel van de grond van uw woning, bijvoorbeeld de buren, recht van overpad moet verlenen. Om die reden...

Lees meer
Camping drukt WOZ-waarde

De aanwezigheid van een camping heeft invloed op de WOZ-waarde. In dit geval ging het ook nog eens om een recreatiewoning. Zowel de camping als...

Lees meer
UMTS mast heeft invloed op de WOZ-waarde

De aanwezigheid van een UMTS mast kan van invloed zijn op de WOZ-waarde. Of dat zo is, hangt af of mogelijke kopers de woning niet...

Lees meer
Hondenuitlaatplaats heeft invloed op WOZ-waarde

Is er vlakbij uw woning een hondenuitlaatplaats? Heeft u stankoverlast van de hondenuitlaatplaats? Zo ja. Dan kan de WOZ-waarde van uw woning te hoog zijn...

Lees meer
Slecht uitzicht door schuur heeft invloed op de WOZ-waarde

Heeft u een slecht uitzicht door een schuur? Dan kan de WOZ-waarde van uw woning te hoog zijn vastgesteld. Voorwaarde is wel dat vergelijkingsobjecten, waar...

Lees meer
NSW vrijstelling voor zowel eigenaar als opstalgerechtigde

Wanneer sprake is van een landgoed bestaat deze vaak uit natuurschoon. Om dat natuurschoon te beschermen is de Natuurschoonwet (1928) van toepassing. Een dergelijk object...

Lees meer

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden