Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Open haard niet bruikbaar? Mogelijk is de WOZ-waarde dan te hoog!

Een open haard maakt een huis gezellig. Gezelligheid kent geen tijd. Maar stel dat de open haard niet bruikbaar is door een constructiefout. Het Hof Den Haag heeft bepaald dat wanneer er sprake is van een constructiefout dat niet kan worden ondergebracht onder een algemene noemer van de kwaliteit van de woning. Wanneer er sprake is van een specifieke waardedrukkende factor moet daar rekening mee worden gehouden. Een open haard heeft dan ook niet altijd een prijsopdrijvend effect.

‘Door belanghebbende is er evenwel op gewezen dat de open haard wegens een constructiefout niet te gebruiken is. De Inspecteur heeft hierop gereageerd door te stellen dat de gebrekkige open haard is meegewogen bij het aanduiden van de kwaliteit van de woning. Deze stelling acht het Hof niet geloofwaardig, aangezien de ernst van de constructiefout op dat moment nog niet bekend was.’

Heeft u vragen over de WOZ-waarde en vraagt u zich af uw open haard een waardedrukkend effect heeft? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden