Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Lage verkoopprijs woning is bruikbaar

De Hoge Raad heeft in een arrest bepaald dat een woning met een lage verkoopprijs niet kan worden weggelaten. De heffingsambtenaar had het verkoopcijfer zonder opgaaf van reden niet meegenomen in de berekening. Dat kan niet volgens de Hoge Raad. Wanneer dan ook bijvoorbeeld een buurwoning is verkocht voor een laag bedrag, kan dat verkoopcijfer worden meegenomen in de vergelijking. Heeft u ook het idee dat de heffingsambtenaar enkel hoge verkoopcijfers van woningen gebruikt en andere lage verkoopcijfers zonder reden terzijde schuift? Neem contact op met WOZ Juristen.

De Hoge Raad overweegt dan ook:

‘Gelet op deze in hoger beroep betrokken stellingen is zonder nadere motivering niet begrijpelijk het oordeel van het Hof dat reeds het verschil tussen de door de heffingsambtenaar berekende prijs per m3 van de woning met huisnummer [2] en de prijzen per m3 die zijn vermeld in de door de heffingsambtenaar overgelegde matrix, aanleiding is de door belanghebbende genoemde gegevens met betrekking tot de recente verkoop van die woning buiten beschouwing te laten. Het middel slaagt.’

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden