Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Koopsom vrij-op-naam bruikbaar voor WOZ-waarde bij woning in aanbouw

De eigen aankoopprijs, de vrij-op-naam van de woning, is volgens het Hof bruikbaar voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Meerwerk ten aanzien van de keuken, vloeren, wanden, kleine posten, tuin, uitbouw, badkamer en tegelwerk sanitaire ruimtes, hoort daar natuurlijk ook bij. Wanneer een woning deel uitmaakt van een bouwproject is de eigen aankoopprijs dan ook in dat geval het uitgangspunt.
De heffingsambtenaar kan vervolgens aangeven dat de eigen aankoopprijs niet bruikbaar is. De heffingsambtenaar moet dan wel aantonen dat sprake is van bijzondere omstandigheden, namelijk waarom de eigen aankoopprijs niet het uitgangspunt kan zijn. De vergelijkingsmethode wordt in dat geval terzijde geschoven. Uiteindelijk blijft het uitgangspunt artikel 17 Wet WOZ, dat uitgaat van de economische waarde. De vergelijkingsmethode is dan ook niet de enige methode op grond waarvan de WOZ-waarde kan worden bepaald.

Het Hof overweegt ten aanzien van het gebruik van de eigen aankoopprijs onder andere het volgende:

De Heffingsambtenaar heeft gesteld dat de markt voor nieuwbouwwoningen die door middel van inschrijving en loting tegen een vooraf gecalculeerde prijs worden verkocht een andere is dan die van bestaande woningen die op de vrije markt aan de hoogste bieder worden verkocht. Hij gaat ervan uit dat in 99 procent van de gevallen de koopsom vrij-op-naam niet als de logische marktwaarde van een nieuwbouwwoning kan worden gezien. Deze algemene stelling faalt, reeds omdat de Heffingsambtenaar ter zitting heeft erkend dat er geen reden is om aan te nemen dat de koopprijs voor de woning niet op zakelijk gronden is bepaald. Bovendien heeft de Heffingsambtenaar tegenover de gemotiveerde betwisting door belanghebbende, die aan de hand van stukken heeft onderbouwd dat de projectontwikkeling in handen was van een zakelijk handelende partij en de koop-/aannemingsovereenkomst eveneens is gesloten met een zakelijk handelende partij, niet aannemelijk gemaakt dat de koopsom niet op zakelijke gronden tot stand gekomen is en derhalve niet de marktwaarde zou weergeven. Niet in geschil is dat de woning die deel uitmaakte van een bouwproject, tezamen met de andere woningen van dat project, op de vrije markt is aangeboden en dat een ieder zich daarvoor kon inschrijven.’

Heeft u vragen of u het eigen verkoopcijfer kan gebruiken voor de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden