Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Juiste WOZ-waarde watertoren

De WOZ-waarde van een watertoren is in veel gevallen lastig vast te stellen. Een watertoren is vaak omgebouwd tot een woning. Dat kan echter niet altijd. Oorspronkelijk was de watertoren voorzien van een waterreservoir. De functie van de watertoren was dat de hydrostatische druk voor het waterleidingnetwerk werd gegarandeerd en heeft daarom ook specifieke kenmerken zoals een waterreservoir. Om van een watertoren een functionele woning of woningen te maken, moeten dan ook kosten worden gemaakt. Soms zijn die kosten zo hoog dat toch geen woning(en) in een watertoren kunnen worden gerealiseerd. Een WOZ-waarde van een watertoren kan bijvoorbeeld worden verlaagd op grond van het vertrouwensbeginsel. Wanneer in het verleden een lagere WOZ-waarde is vastgesteld en deze opeens enorm wordt verhoogd, kan dat niet zomaar. Een beroep op het vertrouwensbeginsel kan dan slagen.

Rechtens te honoreren vertrouwen kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd. Derhalve kan de in de loop van 2015 gedane mededeling dat de waarde van de watertoren voor de voorgaande jaren na bezwaar ten onrechte op € 1 is gesteld het rechtens te honoreren vertrouwen van belanghebbende voor het jaar 2015 niet wegnemen. Dat belanghebbende al voor aanvang van het kalenderjaar 2015 wist of had moeten begrijpen dat (de vermindering van) de vastgestelde waarde van de watertoren voor de kalenderjaren 2012, 2013 en 2014 op een onjuiste rechtsopvatting van de heffingsambtenaar berustte, is gesteld noch gebleken.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde en betreft het een watertoren? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden