Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Houtstokende buren hebben invloed op uw WOZ-waarde

Houtstoken is een toenemend probleem. Steeds meer is sprake van overlast door houtstoken. Reden is dat veel woningen in woonwijken niet geschikt zijn voor houtstoken. Met name wanneer gebruik wordt gemaakt van ventilatiesystemen. Zoals ook beschreven in de uitspraak. Wel moet sprake zijn van een objectiveerbaar gebrek en bij een eigen verkoopcijfer zelfs van een verborgen objectiveerbaar gebrek. Houtstoken, althans verkeerd stoken, is immers slecht voor de gezondheid. Met name het binnenklimaat in de woning kan door houtstoken behoorlijk verslechteren. Vooral als met verkeerd hout wordt gestookt zoals nat hout, bewerkt hout dan wel afvalhout is er sprake van overlast. Houtstoken is dan ook een toenemend probleem. Het is van belang, zo blijkt uit de uitspraak van de rechtbank, dat bewijs wordt verzameld zoals het opstellen van een logboek en een overzicht te maken van de gemaakte kosten om de WOZ-waarde te kunnen verlagen.

De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een verborgen gebrek dat objectiveerbaar is. De plaats van de inlaat voor het ventilatiesysteem van de woning zat op het moment van de aankoop op een plek waardoor de houtrook van de houtkachel van de buren bij bepaalde weersomstandigheden in de woning werd gezogen. Op basis van de verklaringen van eiser is aannemelijk dat die (geur van) houtrook in de woning te ruiken is. Het is ook aannemelijk dat eiser zich daardoor zorgen maakt over de gezondheid van het binnenklimaat. Ook is aannemelijk dat eiser door de rookoverlast die de houtkachel met zich meebrengt is verrast, dat hij daarover niet is geïnformeerd bij de aankoop van de woning en dat hij dat redelijkerwijs ook niet kon weten. Om de overlast te beperken heeft eiser aanzienlijke kosten gemaakt, die door eiser aan de hand van overgelegde nota’s zijn begroot op ongeveer € 16.000,-. Dat gaat om kosten voor technische verbeteringen zijn aangebracht en verwacht jaarlijks onderhoud. Door verweerder wordt dit niet betwist.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde en heeft u hinder van houtstoken? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden