WOZ Juristen - Gratis én snel bezwaar maken tegen de WOZ waarde.

Hondenuitlaatplaats heeft invloed op WOZ-waarde

HomeJurisprudentieHondenuitlaatplaats heeft invloed op WOZ-waarde
WOZ Juristen - Gratis én snel bezwaar maken tegen de WOZ waarde.

Is er vlakbij uw woning een hondenuitlaatplaats? Heeft u stankoverlast van de hondenuitlaatplaats? Zo ja. Dan kan de WOZ-waarde van uw woning te hoog zijn vastgesteld. Van belang is wel dat de vergelijkingsobjecten op het taxatieverslag geen last hebben van een hondenuitlaatplaats. De aanwezigheid van een hondenuitlaatplaats kan dan ook invloed hebben op de WOZ-waarde van uw woning.

In de uitspraak van het Hof staat vermeld:

Hoewel hij wel stelt dat, maar niet in hoeverre daarvan op de waardepeildatum een waardedrukkende werking uitgaat, wordt deze omstandigheid in het voormelde taxatieverslag in het geheel niet vermeld, zodat thans niet valt na te gaan of en in hoeverre de taxateur daarmee bij de waardebepaling rekening heeft gehouden. Mede met het oog op hetgeen in het verweerschrift overigens is aangevoerd over de evaluatie en het inmiddels laten vervallen van die hondenuitlaatplaats, schat het hof de waardevermindering als gevolg van de aanwezigheid daarvan op de peildatum in goede justitie op ƒ 5 000. Met dit bedrag zal de vastgestelde waarde worden verminderd.’

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.