Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Grond onder openbare waterweg valt onder vrijstelling WOZ-waarde

Een perceel dat gedeeltelijk onder water is gelegen en onderdeel uitmaakt van een openbare waterweg valt onder de vrijstelling. Over dat deel van het perceel mag geen waarde worden berekend die kan worden opgeteld bij de WOZ-waarde van een object. De uitzondering is wanneer de openbare weg doodlopend is en kan worden belet dat daar zwemmers kunnen komen of mensen hun kano kunnen aanleggen. In veel gevallen is echter geen sprake van een doodlopende waterweg. Woningen die aan grote plassen of vaarten zijn gelegen en waar de grond deels onder water ligt, komen in aanmerking voor een vrijstelling.

In lijn met deze jurisprudentie is de rechtbank van oordeel dat in het onderhavige geval de 85 m² aan water behorend tot het perceel niet kwalificeert als een openbare waterweg, omdat sprake is van een smalle lange inham die aan drie zijden is omringd door land, waarbij een van de twee kortste zijdes in verbinding staat met De Drecht . Voor zover dat al mogelijk zou kunnen zijn, is hierdoor geen sprake van het (geregeld) feitelijk gebruik van dit deel van het perceel door zowel de pleziervaart als door beroepsvervoer. Het feit dat, zoals eiseres stelt, het mogelijk is dat derden er zouden kunnen zwemmen of hun kano zouden kunnen aanleggen en eiseres de toegang tot dit water niet heeft belet door bijvoorbeeld het spannen van een touw doet niet af aan het besloten, niet openbare karakter, van dit deel van het perceel.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde en ligt uw woning aan een grote plas of vaart? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden