Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Geen rekening gehouden met aardbevingsschade in Groningen

Het gerechtshof Arnhem -Leeuwarden heeft bepaald dat een verschil in de prijs per m3 van referentie-objecten niet laat zien dat genoeg rekening is gehouden met verschillen tussen de referentie-objecten en de woning in kwestie. In de onderhavige kwestie betrof het aardbevingsschade in de provincie Groningen als gevolg van gaswinning. Aardbevingsschade van woningen in de provincie Groningen resulteert dan ook in een lagere WOZ-waarde en kan niet eenvoudigweg worden weggepoetst door te stellen dat door een lagere prijs per m3 van de woning in kwestie in vergelijking met de referentiewoningen er al voldoende rekening zou zijn gehouden met de aardbevingsschade. De uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden is een belangrijke uitspraak, omdat deze aantoont dat de heffingsambtenaar duidelijker moet aangeven op welke wijze er rekening is gehouden met aardbevingsschade van woningen in Groningen en omstreken.

In de uitspraak van het Hof-Arnhem Leeuwarden wordt het voorgaande als volgt weergegeven:

Met zijn enkele stelling dat het verschil tussen de gemiddelde marktprijs van € 185 per m3 en de voor de woning van belanghebbende gehanteerde prijs van € 162 per m3 laat zien dat voldoende rekening gehouden is met de niet herstelde aardbevingsschade en de rompslompschade heeft de heffingsambtenaar echter niet inzichtelijk gemaakt of en zo ja, in welke mate, daarmee rekening gehouden is.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden