Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Erfpachtcorrectie Amsterdam niet meer van deze tijd

De rechtbank Amsterdam heeft een belangrijke uitspraak gedaan, namelijk dat de methode waarmee de erfpachtcorrectie is berekend, moet worden aangepast. De rechtbank heeft duidelijk uitgesproken dat het doel van de erfpachtcorrectie is om een meerprijs te bepalen. De vraag is wat de meest biedende koper zou betalen voor de volle en onbezwaarde eigendom van een woning in Amsterdam als deze op de meeste geschikte wijze en na de beste voorbereiding zou zijn aangeboden. De rechtbank geeft daarbij aan dat een koper daarbij rekening houdt met de canonverplichtingen in de toekomst. Echter, moeten de aannames van de heffingsambtenaar wel redelijk zijn. De rechtbank Amsterdam heeft uitgesproken dat de heffingsambtenaar daarin niet is geslaagd. De toekomstige canon kan dan ook niet worden afgeleid uit de huidige canon.

De rentestand die van toepassing was bij aanvang van het huidige canontijdvak houdt geen verband op welke wijze de toekomstige canon zal worden gebaseerd. De toekomstige canon kan dan ook niet worden afgeleid van de huidige canon. De rechtbank heeft verder overwogen dat er terechte kritiek is op het rapport van Francke en Wilders en onvoldoende basis biedt voor het berekenen van de erfpachtcorrectie, omdat het onderzoek te lang geleden is, het aantal objecten te beperkt is, namelijk uit Amsterdam Noord en Amsterdam Zuid-Oost en ook de marktomstandigheden na de jaren negentig ingrijpend zijn veranderd.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden