Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Burenruzie invloed op WOZ-waarde?

Overlast van de buren. Je hoort het regelmatig. Vraag is: heeft overlast van buren invloed op de WOZ-waarde? Het antwoord daarop is dat overlast van de buren enkel invloed op de WOZ-waarde heeft wanneer ook serieuze kopers zich hier iets van zullen aantrekken. Is dat niet het geval, omdat u een persoonlijk geschil heeft met iemand dan heeft dat geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning.

Heeft u burenruzie? Twijfelt u of de WOZ-waarde kan worden aangepast? Neem dan contact op met WOZ Juristen.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft het volgende aangegeven:

Overlast en hinder van buren vinden in het algemeen hun grondslag in de sfeer van de persoonlijke relaties. Enkel in een situatie waarin sprake is van overlast waardoor ook potentiële kopers hierdoor zouden worden beïnvloed, in die zin dat zij op de peildatum voor de onroerende zaak een lagere prijs willen betalen, dient de overlast in de vastgestelde waarde tot uitdrukking te komen. In het onderhavige geval is niet aannemelijk geworden dat daarvan sprake is. Dit brengt mee dat de door belanghebbende ondervonden overlast van haar buurman geen grond is om te komen tot een lagere waardebepaling.’

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden