Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Bodemverontreiniging heeft effect op WOZ-waarde

Wanneer sprake is van bodemverontreiniging kan dat van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw woning. Bodemverontreiniging is een vorm van milieuverontreiniging. Het voorkomen van door de mens ingebrachte stoffen of materialen veroorzaakt verstoring van het ecosysteem. Dat bodemverontreiniging invloed op de WOZ-waarde heeft staat dan ook vast. Vraag is wel of bodemverontreiniging op het perceel van de buurman van invloed is op de WOZ-waarde. Die vraag wordt bevestigend beantwoord door de rechter. In dat geval betrof het bodemverontreiniging door een brandstofpomp op het perceel van de buren. De rechter concludeerde dat de wetenschap dat er direct in de buurt van uw perceel sprake is van bodemverontreiniging, leidt tot een waardedrukkend effect op de WOZ-waarde van uw woning.

De rechtbank stelt evenwel vast dat ten tijde van de waardepeildatum, 1 januari 2007, nog onvoldoende duidelijkheid bestond over de bodemverontreiniging als gevolg van de brandstofpomp die direct gelegen was achter het perceel van de buurman aan de [adres 3]. Niet was bekend of deze verontreiniging ook had geleid tot verontreiniging van de grond van het perceel van eiser. De taxateur van verweerder gaat er gemakshalve van uit dat zich in de bodem geen schadelijke verontreinigingen bevinden. Dit stond echter niet vast.

In zijn algemeenheid leidt de wetenschap dat zich in de (directe) nabijheid van een perceel verontreiniging heeft voorgedaan, tot enig waardedrukkend effect.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde en vraagt u zich af of bodemverontreiniging een waardedrukkend effect heeft? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden