Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Asbest van invloed op WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een woning kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van asbest. Asbest kan zowel binnen als buiten de woning voorkomen. Bijvoorbeeld op een schuur of garagebox. De vraag is of de heffingsambtenaar met de aanwezigheid van asbest op, bijvoorbeeld het dak van uw schuur of garagebox, rekening heeft gehouden. In een uitspraak van het Hof is nog eens benadrukt dat er met de aanwezigheid van asbest rekening is gehouden wanneer ook bij de vergelijkingsobjecten asbest aanwezig is en het waardedrukkend effect van asbest dan is verdisconteerd in de verkoopcijfers van die vergelijkingsobjecten. De heffingsambtenaar moet wel bewijzen dat er asbest op bijvoorbeeld het dak van de schuur of garagebox van de vergelijkingsobjecten aanwezig is. Doet hij dat niet dan kan hij er niet zomaar van uitgaan dat er bij de vergelijkingsobjecten asbest aanwezig is. In dat geval is sprake van een waardedrukkende factor en is de WOZ-waarde van uw woning door de aanwezigheid van asbest te hoog vastgesteld.

Het Hof is van oordeel dat de heffingsambtenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door hem verdedigde waarde niet te hoog is. De heffingsambtenaar betwist weliswaar niet langer dat asbest aanwezig is in opstallen, maar heeft ter zitting het nadere standpunt ingenomen dat bij de vergelijkingsobjecten ook asbest aanwezig zal zijn, zodat een waardedrukkende invloed wegens kosten voor verwijdering daarvan reeds in de transactieprijzen is verdisconteerd. Het Hof is van oordeel dat de heffingsambtenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij de vergelijkingsobjecten eveneens asbest aanwezig is, nu hij daar geen onderzoek naar heeft gedaan, terwijl uit de door belanghebbende overgelegde offerte valt op te maken dat asbest aanwezig is in de op zijn perceel aanwezige opstallen. Het Hof acht het op grond van de offerte en hetgeen overigens is aangevoerd door belanghebbende aannemelijk dat (ook op de peildatum) daadwerkelijk asbest aanwezig is. Bij de waardering van de woning heeft de heffingsambtenaar dus ten onrechte geen rekening gehouden met de waardedrukkende invloed daarvan.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde en vraagt u zich af of de asbest op uw schuur of garagebox een waardedrukkend effect heeft? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden