Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Asbest leidt tot correctie WOZ-waarde

Vanaf 2024 zijn asbest daken verboden. Asbest wordt steeds meer een probleem. Een potentieel koper zal een asbest dak dan ook onmiddellijk zien als een probleem. Het asbest dak moet namelijk op korte termijn, in 2024, worden vervangen. Om die reden heeft de rechtbank uitgesproken dat de volledige kosten, die zijn gereserveerd voor het verwijderen van de asbest, in mindering kunnen worden gebracht op de WOZ-waarde. Toekomstige verwijdering van asbest heeft dan ook invloed op de WOZ-waarde van uw woning.

De rechter heeft het volgende aangegeven:

Naar het oordeel van de rechtbank dient het waardedrukkende effect van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te worden gesteld op het bedrag dat op de waardepeildatum door de veronderstelde koper zou worden gereserveerd voor de toekomstige verwijdering van deze materialen (vgl. ECLI:NL:HR:2001:AD7580). Nu verweerder naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de aanwezigheid van asbest is verdisconteerd in de verkoopprijzen van (één van) de vergelijkingsobjecten, is ten onrechte geen rekening gehouden met voornoemd waardedrukkend effect.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde en vraagt u zich af of de asbest op uw dak een waardedrukkend effect heeft? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden