Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Heeft paalrot invloed op de WOZ-waarde van uw woning?

In Nederland is paalrot een steeds meer voorkomend probleem. Steeds meer funderingen van woningen worden aangetast door paalrot. De schade loopt inmiddels in de miljarden.

Paalrot ontstaat door schimmelaantasting. Deze kan zich enkel vormen bij droogstand van houten funderingen. Indien de droogstand tientallen jaren aanhoudt ontstaat er door de palenrot ernstige schade.

Op grond van verschillende redenen is de grondwaterstand gezakt. Daarbij zijn verschillende partijen verantwoordelijk, namelijk: provincies, waterschappen maar ook gemeenten.

Om in ieder geval een goed beeld te krijgen van de schade kunt u bij WOZ Juristen kosteloos bezwaar indienen tegen de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning. Een bijkomend voordeel is dat diverse kosten na verlaging van de WOZ-waarde van uw woning door de gemeente worden vergoed.

WOZ Juristen kan op deze wijze in beeld brengen wat de omvang van de schade is.

Nadat de omvang van de schade bekend is, kan WOZ Juristen u voorts verder begeleiden in het mogelijk aansprakelijk stellen van diverse partijen.

Indien u verder vragen heeft over het aansprakelijk stellen van diverse partijen inzake paalrot kunt u WOZ Juristen een e-mailbericht zenden.

[call_to_action_bar title=”Stel uw vraag aan WOZ Juristen” excerpt=”info@woz-juristen.nl” buttonText=”mail ons” buttonurl=”mailto:info@woz-juristen.nl” ]

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden