Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Wie is belanghebbende?

De belanghebbende is degene die bezwaar kan indienen. Het belang moet persoonlijk, direct, actueel en individualiseerbaar zijn. Een belanghebbende in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden