Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Wat is een waardepeildatum?

De gemeente stelt elk jaar van de binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken de waarde vast. In de Wet WOZ staat dat de waarde voor 2011 vastgesteld moet worden op een datum die een jaar voor het WOZ-tijdvak ligt: de waardepeildatum. Voor het WOZ-tijdvak 2011 geldt dus de waardepeildatum 1 januari 2010.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden