Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte. Uit de verklaring van erfrecht blijkt wie erfgenaam is in een nalatenschap. Tevens blijkt of de nalatenschap is aanvaard. Tenslotte staat aangegeven wie gerechtigd is over de goederen, die tot de nalatenschap behoren, te beschikken. Vanaf 1 januari 2010 wordt bij de heffing van schenk- en erfbelasting de WOZ-waarde van de woning betrokken. Indien u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde van de woning van uw inmiddels overleden ouders heeft u een verklaring van erfrecht nodig.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden