Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Wat is een onroerende zaak?

Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Een woning is een onroerende zaak. Een woonboot of -wagen is een roerende zaak.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden