Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Wat is een beschikking?

Een beschikking is een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van het afwijzen van een aanvraag daarvan. Elk jaar valt bij u de beschikking op de deurmat. Op de beschikking staat de WOZ-waarde vermeld: de waardevaststelling. De WOZ-waarde vertegenwoordigt de prijs die de eigenaar zou krijgen bij verkoop op de waardepeildatum 1 januari 2010. De WOZ-waarde is de waarde in het economische verkeer alsof de eigendom van de woning ‘vrij en onbezwaard’ kan worden overgedragen. Hoewel het voorgaande niet altijd opgaat. Bijvoorbeeld in het geval van erfpacht, een recht van opstal of als u een woning huurt. Deze woningen worden echter gewaardeerd alsof er geen dergelijk recht op is gevestigd, ze op eigen grond staan en niet zijn verhuurd. In bepaalde situaties wordt dus uitgegaan van een hogere waarde, dan de verkoopopbrengst die zo’n eigenaar krijgt voor de woning.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden