Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Wanneer is een woning in aanbouw?

De waarde van een woning in aanbouw wordt ten eerste bepaald aan de hand van de grondwaarde. De grondwaarde (waarde per vierkante meter maal de oppervlakte) is ongeveer gelijk aan de waarde van het perceel voordat de bouwwerkzaamheden beginnen.
De totale stichtingskosten worden bepaald op grond van de objectkenmerken die staan op de bouwvergunning. Er vindt een schatting plaats van de stichtingskosten. De schatting wordt gedaan op grond van kengetallen over bouwkosten van woningen. Vervolgens wordt de woning in aanbouw bepaalt door de stichtingskosten te vermenigvuldigen met het voortgangspercentage van de woning. Het voortgangspercentage is gestandaardiseerd en wordt bepaald aan de hand van foto’s.
De discussie met betrekking tot de WOZ-waarde van de woning in aanbouw gaat vaak over het voortgangspercentage. Het is belangrijk dat u op of rond de toestandsdatum foto’s van de woning in aanbouw maakt als bewijs dat het voortgangspercentage niet zover is als de gemeente wil doen geloven.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden