Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Jullie maken gratis bezwaar, hoe is dat mogelijk?

Als u een derde verzoekt om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking, kan deze in het bezwaarschrift een kostenvergoeding verzoeken. Als de WOZ-waarde naar aanleiding van het bezwaarschrift daadwerkelijk wordt verlaagd, is de gemeente verplicht aan deze kostenvergoeding te voldoen. Zo kunnen wij onze kosten dekken. Deze kostenvergoeding is bij wet geregeld in de AWB artikel 7:15. Als de WOZ-waarde niet wordt verlaagd, zijn de kosten in het geheel voor WOZ Juristen.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden