Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Erfbelasting

Wilt u een WOZ-beschikking opvragen, omdat een dierbare is overleden en u niet te veel erfbelasting wenst te betalen? Geen zorgen! WOZ Juristen vraagt voor u een WOZ-beschikking op, adviseert u vervolgens uitgebreid en maakt een bezwaarschrift op maat tegen de te hoge WOZ-waarde.

Waarom is de WOZ-waarde van belang bij erfbelasting?

Sinds 1 januari 2010 is de WOZ-waarde de grondslag om de hoogte van de erfbelasting vast te stellen. Wanneer u erfgenaam bent, is het van groot belang dat de WOZ-waarde van de woning, die onder de erfenis valt juist is vastgesteld.

Een lagere WOZ-waarde scheelt duizenden zo niet tienduizenden euro’s aan afdracht van erfbelasting. Het financiële belang is dan ook groot.

Een te hoge WOZ-waarde van een woning die onder een erfenis valt, kan dan ook door een erfgenaam als een financiële strop worden ervaren. Vaak lijdt dat tot schrijnende situaties.

Ouders hebben bijvoorbeeld vaak jarenlang geen onderhoud aan de woning gepleegd en de woning is ook nog eens gedateerd, maar de woning is volgens de heffingsambtenaar toch aan te merken als een prima woning met als gevolg dat u veel te veel erfbelasting moet betalen. Er wordt in dergelijke gevallen door de Belastingdienst veelal duizenden tot tienduizenden euro’s teveel aan erfbelasting geheven.

Wat zijn de tarieven en vrijstellingen Successiewet voor 2024?

Partners en kinderen betalen over de eerste € 152.368,- een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.

Kleinkinderen betalen over de eerste € 152.368,- een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 152.368,- een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting
– Partner € 795.156,-
– Invalide kind onder bepaalde voorwaarden € 75.546,-
– Kind € 25.187,-
– Kleinkind € 25.187,-
– Ouder € 59.643,-
– Overige verkrijger € 2.658,-

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden