vrijstaande woning 2

GRATIS EN SNEL BEZWAAR MAKEN TEGEN DE WOZ WAARDE

WOZ JURISTEN MAAKT DAT UW BEZWAAR HOUT SNIJDT

WOZ Juristen - Gratis én snel bezwaar maken tegen de WOZ waarde.

UW BEZWAARSCHRIFT OP MAAT

 

WOZ Juristen

Is de WOZ-waarde van uw woning te hoog? Bent u het bovendien niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij behartigen graag uw belangen. Wij dienen kosteloos bezwaar voor u in. Daarnaast kunnen wij voor u taxateurs inschakelen die landelijk opereren. Door een erkend taxateur wordt kosteloos een taxatierapport opgesteld.

Indien u eigenaar van een woning bent, kunt u zich bij ons aanmelden. Vul het aanmeldingsformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt zich aanmelden zodra u de beschikking van de gemeente heeft ontvangen, waarop de OZB belasting staat vermeld. In deze beschikking staat tevens de WOZ waarde van uw woning vermeld zoals deze is vastgesteld door de gemeente.

De beschikking ontvangt u normaliter rond februari. U heeft tot 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze beschikking. Meldt u zich daarom zo spoedig mogelijk aan via het aanmeldingsformulier, zodat wij op tijd voor u bezwaar kunnen maken. Aan de hand van het ingevulde aanmeldingsformulier, en eventueel bijgevoegde bewijsstukken, maken wij bezwaar.

Accepteer cookies statistics, marketing om deze video te bekijken.

Uitspraken rechtspraak door WOZ Juristen


Erfpachtcorrectie Amsterdam niet juist

De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft na 22 jaar uitgesproken dat de erfpachtcorrectie niet langer voldoet. De uitspraak is een belangrijke doorbraak en heeft gevolgen voor woningeneigenaren in Amsterdam. De WOZ-waarde is immers ook uitgangspunt, naast belastingen, bij de voortdurende en eeuwigdurende erfpacht. Omdat de erfpachtcorrectie verder wordt onderzocht en de uitkomst daarvan pas bekend is, nadat geen bezwaar meer kan worden gemaakt, is het raadzaam alvast bezwaar in te dienen tegen onder andere de erfpachtcorrectie en mogelijk andere waardedrukkende factoren, zodat u in ieder geval zeker weet dat de erfpachtcorrectie ook in uw geval juist wordt toegepast en de WOZ-waarde niet te hoog is.

WOZ-waarde watertoren € 1,-

WOZ-waarde van een watertoren verlaagd is slechts € 1,-.Wanneer uit alles blijkt dat ook de gemeente uitgaat van een waarde van € 1,- is de waarde ook € 1,-. Indien de WOZ-waarde niet klopt, kunt u zich aanmelden bij WOZ Juristen.

Eigen verkoopcijfer niet bruikbaar, informatieformulier gemeente niet bruikbaar

De nieuwe eigenaar van de woning heeft teveel betaald voor de woning als gevolg van verborgen gebreken. Het door de gemeente verstrekte informatieformulier is door een leek en niet door een deskundige ingevuld en heeft daardoor minder bewijskracht. Indien de WOZ-waarde niet klopt, kunt u zich aanmelden bij WOZ Juristen.

GFT afval afzonderlijk inzamelen

De gemeente moet in principe het gft-afval afzonderlijk inzamelen. Sprake is van een gedeeltelijke schending van de inzamelplicht. Echter heeft dat tot nu toe, jammer genoeg, verder geen consequenties, zoals het betalen van minder afvalstoffenheffing. Wanneer de gemeente wel gescheiden afval inzamelt, heeft de gemeente immers opbrengsten uit verkoop van gescheiden plastic en GFT afval en hoeft u daarom minder afvalstoffenheffing te betalen.

Gratis en snel bezwaar maken tegen de WOZ waarde

WOZ Juristen maakt kosteloos bezwaar voor u. Wanneer de WOZ-waarde van uw woning wordt verlaagd moet de gemeente de proceskostenvergoeding van u vergoeden. De gemeente is dat wettelijk verplicht op grond van artikel 7:15 lid 2 Awb.

Onder deze kosten vallen het verlenen van juridische bijstand en de taxatiekosten. U wordt dan ook door professionele partijen bijgestaan zonder dat daar kosten aan verbonden zijn!  Het komt voor risico van WOZ Juristen wanneer de WOZ-waarde niet wordt verlaagd. De door WOZ Juristen aangeboden diensten zijn en blijven voor u dan ook geheel kosteloos!